Co je Modrá Vážka?

Vítáme Vás!
Modrá Vážka vznikla pro ty, kteří v Břeclavi a okolí, žijí, pracují a zajímají se o Poruchu Autistického Spektra = PAS. Jsme spolek, který vznikl z iniciativy maminek, které to nechtějí nechat jen tak … Co? Problém PAS se týká našich dětí a bude to jejich celoživotní hendikep – tedy i náš. Jak jinak si pomoc, než o tom mluvit s lidmi, kteří řeší to samé a pro ostatní přivést osvětu.
Autismus není chřipka, nedá se vyléčit.

Co chceme …

Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti. A to nechceme. Uzavřít se před světem není řešení pro nikoho z nás.
I. Společně si pomáhat a hlavně se podpořit
II. Vytvářet aktivity pro naše děti
III. Podpora našich rodin
IV. Práce ve školách
V. Osvěta

Autismus

Co je to autismus

Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD), nověji se užívá i termín poruchy autistického spektra (PAS). Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují a reaguje někdy nezvykle na běžné podněty. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy. I přes tuto rozmanitost se kvalitativní postižení projevuje především ve třech oblastech (triáda). Jsou to: komunikace, sociální chování – interakce, představivost – imaginace (stereotypní okruh zájmů).

Dětský autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje a řadí se mezi komplexní vývojové poruchy. Společným znakem jsou poruchy sociální interakce, problémy v oblasti verbální i neverbální komunikace a narušená schopnost představivosti, která se projevuje neobvyklými nebo omezenými, mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Toto vše vede dítě s autismem do role cizince, který nerozumí okolí. Náš svět je pro něj skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají. Naučené dovednosti nezvládá aplikovat v nově vzniklých situacích běžného života. Za hlavní příčinu poruch autistického spektra jsou považovány vrozené abnormality mozku.

Jaká je jeho příčina?

Za hlavní příčinu poruch autistického spektra jsou považovány vrozené abnormality mozku. Jedná se tedy o neurologickou poruchu, která se projevuje specificky v kognitivním vnímání a v důsledku jeho narušení pak i chování postiženého. Přesnou příčinu se však prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění (viry, očkování) a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se již v raném dětství, ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, převládají u nich stereotypní zájmy a rigidita v myšlení.

Kontakt

Pokud se chcete připojit k naší organizaci, kontaktujte nás přes náš FB profil nebo e-mail. My se vám ozveme co nejdříve.

email

modra.vazka@seznam.cz